English
Начало Програма Лектори Регистрация Партньори Участници За вашия бизнес Галерия Контакти
Милка Мърмърова
Милка е мениджър Качество и здраве и безопасност в Карлсберг България. Отговаря за развитието и поддържането на системите за качество, здраве и безопасност, както и за управлението на средата в компанията.
Тя стартира кариерата си в Карлсберг като мениджър Качество, и се развива в няколко управленски сфери в компанията. Милка е отговаряла за организацията и изпълнението на производствените графици. Тя е Lean мениджър с богат опит в развиване на начините на мислене и поведение, оперативните системи, инфраструктурата на мениджмънта, организирането и развиването на Lean екипи и екипи на повиварна. Преди да се присъедини към екипа на Карлсберг е била ръководител Шоколадови продукти и специалист Качество в Победа. Милка има магистърска степен по Технология на захарните продукти.
Милка е професионалист с доказан опит в лийн мениджмънт практиките, както и в управлението на качеството. Тя притежава умения за анализ и отстраняване на грешки в управлението и в производствените процеси, в планирането, организирането и прилагането на производствените графици, обучението и мотивацията на екипи.


©2022 bapm.bg. Всички права запазени.